Tweede conferentie van de Friese geesteswetenschappen

Wij nodigen u van harte uit voor de tweede conferentie van de Friese geesteswetenschappen dat van 13 tot 16 september zal plaatsvinden in Leeuwarden

De organisatie van dit evenement ligt bij de Fryske Akademy, het Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid, NHL Stenden Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid, de Rijskuniversiteit Groningen Leerstoel Fryske Taal en Letterkunde en de afdeling Language, Technology and Culture van de RuG/Campus Fryslân.

Op deze website vindt u (binnenkort) ale informatie over het congres, de locatie, het programma en meer.