Spring naar hoofd-inhoud

Samenvattingen van alle lezingen

In ons Samenvatingenboek (Book of Abstracts) kunt u vooraf alle samenvattingen lezen van de lezingen en posterpresentaties op het tweede Frisian Humanities congres.

Het boek is ingedeeld in vier 'hoofdstukken':

  1. De samenvattingen van de presentaties van de hoofdsprekers;
  2. De sessies met meerdere sprekers op één dagdeel;
  3. De onderzoekssamenvattingen van individuele onderzoekers;
  4. De onderzoekssamenvattingen die horen bij de posterpresentaties.

Alle lezingen hebben een nummer gekregen. Dit nummer correspondeert met het nummer in het programma.

Evenals in het programma, kunnen ook in het samenvatingenboek wijzigingen worden doorgevoerd.
De laatste update is van: 17 augustus 2022.

>> Naar het Samenvattingenboek (Book of Abstracts)

Heeft u hier nog een vraag over? Neem dan contact met ons op.