Wetenschappelijk comité

Alle onderzoekssamenvattingen, posters en workshopvoorstellen zijn zorgvuldig beoordeeld (peer-review) door een wetenschappelijk comité. In alfabetische volgorde, de leden van het wetenschappelijk comité van de tweede Conference on Frisian Humanities waren:

- Catherine van Beuningen - Hogeschool van Amsterdam
- Alderik Blom - Universiteit Marburg
- Matt Coler - University of Groningen/ Campus Fryslân
- Régine Croes - Instituto Pedagogico Arubano
- Joana Duarte - NHL Stenden University of Applied Sciences
- Lisa Gaikhorst - Universiteit van Amsterdam
- Simon Halink - Fryske Akademy
- Henk van den Heuvel - CLST, Radboud Universiteit
- Eric Hoekstra - Fryske Akademy
- Nelleke IJssennagger - Fryske Akademy
- Anne Merkuur - Fryske Akademy
- Laura Nap - NHL Stenden University of Applied Sciences
- Shekhar Nayak - UG/Campus Fryslân
- Jonathan Roper - University of Tartu
- Ronald Schumann - Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig
- Hans Van de Velde - Fryske Akademy, Universiteit Utrecht
- Gunther de Vogelaer - Universiteit Münster

De organisatie is al deze mensen van het comité zeer dankbaar voor hun inzet.

Intussen hebben alle wetenschappers die iets hadden ingestuurd bericht gekregen over hun eventuele deelname aan het congres.

Binnenkort wordt het tijdschema bekend gemaakt.