Lêste nijs

aug

01

Alle ûndersyksgearfettingen fan de presintaasjes op ús konferinsje binne no bondele yn it Book of Abstracts. Jo kinne dy fergees dellade.

Mear lêze

jul

11

Mei 4 keynote sprekkers, 8 colloquia, 30 ûndersykspresintaasjes en ferskate posterpresintaasjes, hawwe wy in fol programma!

Mear lêze

jun

03

Komme jo ek nei de konferinsje? Registrearje dan no! Foltiidstudinten biede wy in spesjaal koartingstaryf.

Mear lêze

maa

08

Alle ûndersyksgearfettingen, posters en útstellen foar wurkwinkels binne soarchfâldich beoardiele (peer-review) troch in wittenskiplik komitee.

 

Mear lêze

apr

15

De organisaasje hat fjouwer bysûndere sprekkers útnûge om nei Ljouwert te kommen, alle fjouwer eksperts yn harren fakgebiet.

 

Mear lêze

feb

18

Jo kinne oant en mei 15 maart 2022 jo ûndersyksgearfetting opstjoere nei de organisaasje fan it Frisian Humanities-kongres.

Mear lêze

nov

17

Wy nûgje jo fan herte út foar de twadde konferinsje fan de Fryske geasteswittenskippen, dat plakfine sil fan 13 tot 16 septimber 2022 yn Ljouwert.

Mear lêze