Skip to main content


Lêste nijs

nov

17

Wy nûgje jo fan herte út foar de twadde konferinsje fan de Fryske geasteswittenskippen, dat plakfine sil fan 13 tot 16 septimber 2022 yn Ljouwert.

Mear lêze

Call for Papers

De organisaasje nûget jo út om jo orizjinele, neat earder publisearre ûndersyk nei minderheidstalen op ús konferinsje te presintearjen (as colloquium, paper of poster). 

Call for Papers

Konferinsjelokaasje

De twadde Konferinsje fan de Fryske Geasteswittenskippen fynt plak yn WestCord WTC Ljouwert. Dizze lokaasje leit ideaal oan de útfalsdiken en tichtby it histoarysk sintrum fan Ljouwert. Der is in brassery, in bar en in earsteklas restaurant-lounge bar mei in prachtich útsjoch oer Ljouwert. It WestCord WTC Hotel is in fjouwer-stjerrehotel en beskikt oer 142 lúkse designkeamers.

Fiif partners slaan de hannen ynien

De organisaasje fan dit fjouwer dagen duorjend kongres is yn hannen fan de Fryske AkademyMercator European Research CentreNHL Stenden University of Applied Sciences, University Groningen en University Groningen / Campus Fryslân.