Skip to main content


Lêste nijs

aug

01

Alle ûndersyksgearfettingen fan de presintaasjes op ús konferinsje binne no bondele yn it Book of Abstracts. Jo kinne dy fergees dellade.

Mear lêze

jul

11

Mei 4 keynote sprekkers, 8 colloquia, 30 ûndersykspresintaasjes en ferskate posterpresintaasjes, hawwe wy in fol programma!

Mear lêze

Konferinsjelokaasje

De twadde Konferinsje fan de Fryske Geasteswittenskippen fynt plak yn WestCord WTC Ljouwert. Dizze lokaasje leit ideaal oan de útfalsdiken en tichtby it histoarysk sintrum fan Ljouwert. Der is in brassery, in bar en in earsteklas restaurant-lounge bar mei in prachtich útsjoch oer Ljouwert. It WestCord WTC Hotel is in fjouwer-stjerrehotel en beskikt oer 142 lúkse designkeamers.

Fiif partners slaan de hannen ynien

De organisaasje fan dit fjouwer dagen duorjend kongres is yn hannen fan de Fryske AkademyMercator European Research CentreNHL Stenden University of Applied Sciences, University Groningen en University Groningen / Campus Fryslân.

Folgje ús op social media

De Conference on Frisian Humanities is ek werom te finen (en te folgjen) op Facebook en Twitter. Sjogge we jo dêr?